sr
sr

VRC će biti promovisan kao ažurno i jedinstveno iskustvo divljine NPS-a.

Očekivani ishod projekta je razviti nove i inovativne turističke ponude i usluge u NPSutjeska, korišćenjem savremenih tehnologija, s ciljem osnaživanja i poboljšanja lokalnog ekonomskog razvoja područja i BiH uopšte.Projekat, odnosno VCR promovisaće korištenje prirodnih resursa za zeleni i održivi turizam kroz ICT rješenja sa jasnim ciljem da se unaprijedi turistička ponuda, ali i da se promovišu ICT rješenja kao najvažniji alati za zaštita i očuvanje prirode – rešenje za ograničavanje pristupa i iskustava skrivenih i ugroženih prirodnih resursa, jer iako u neke dijelove područja NPS-a ulaz nije dozvoljen, posjetioci će iskusiti, pa čak i osjetiti ove skrivene dijelove kroz virtuelnu stvarnost.

Projekat će inicirati i doprinijeti zajedničkom istraživanju i saradnji različitih zainteresovanih strana. Da bi se osigurali optimalni uslovi za održivo funkcionisanje VRC-a, na Tjentištu će se rekonstruisati i opremiti objekat u kom će se instalirati nabavljena oprema.

Ukupna površina objekta koji će se rekonstruisati iznosi 800 m2. Zgrada će se sastojati od tri odvojene cjeline čija će svrha biti drugačija. Prvi dio je prostor sa VR, video i ICT opremom. Drugi dio zauzima veći dio zgrade – poslovni i obrazovni prostor. Treći dio je prostor sa kancelarijskim prostorijama.

Uspostavljanjem funkcionalnog i održivog VRC, sposobnim da odgovori na složeni zahtjev šireg spektra zainteresovanih strana, biće nabavljena i puštena u upotrebu potrebna oprema. Srce VRC-a u smislu otvaranje širokoj javnosti (uključujući turiste, studente i učenike) biće VR i zavisni obrazovni prostori.

S ciljem očuvanja prirodnih, kulturnih i istorijskih spomenika, kao i životinjski i biljni život, aspekt upotrebe IKT za očuvanje prirode biće veoma cijenjen i promovisan u proces stvaranja novih turističkih proizvoda i programa.

Kroz ovu aktivnost biće stvoreno i predstavljeno najmanje 10 novih turističkih proizvoda biće poboljšano najmanje 5 postojećih turističkih proizvoda Izlazni pokazatelji:

  • stvoriće se najmanje 10 novih turističkih proizvoda
  •  najmanje 5 turističkih proizvoda biće poboljšano
  • Biće potpisano najmanje 5 memoranduma o razumijevanju i saradnji sa relevantnim turističkim, akademskim / naučnim institucijama u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Da bi se osiguralo sve navedeno, kao i ukupna održivost VRC-a, kapaciteti osoblja će biti ojačani prateći najnovije trendove i potrebe u ovom veoma specifičnom sektoru. VRC će biti inovativna i centralna turistička atrakcijakoja će uticati na lokalnu ekonomiju i bolju vidljivost ovog područja. Projekat je osmišljen u uskoj saradnji svih projektnih partnera. To uključuje razvoj ideje, vizije i namjere u smislu poboljšanja konkurentnosti turizma u regionu, jačanja i motivisanja malih i srednjih preduzeća i (mladih) profesionalaca koji će smisliti nove i moderne pristupe i sarađivati jedni sa drugima i sa javnom institucijom za dobro ekonomije u regionu.