sr
sr

Uopšteno, O projektu Virtuelna Perućica

„Inovativne tehnologije za bolјu zaštitu- Virtuelna stvarnost unutar Perućice“ je projekat koji finansira Evropska unija u okviru projekta EU4Bussines, a implementira NP “Sutjeska” u partnerstvu sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Banjaluci i kompanijom “Matrix” sa Pala.

Projekat se implementira na području Nacionalnog parka „Sutjeska“, sa posebnom pažnjom na očuvanje rezervata prirode – prašumu Perućicu koja se nalazi među nominacijama za upis  na UNESCO-vu listu svjetske baštine.

Ukupna vrijednost projekta „Virtuelna stvarnost u Perućici“ iznosi više od 280.000 eura, od čega je Evropska unija u okviru projekta EU4Business izdvojila više od 240.000 eura bespovratnih sredstava. Projekat se provodi u periodu od juna 2020. godine do novembra 2021. godine.

VRC Perućica

BiH karakteriše bogatstvo kulturnih, istorijskih i prirodnih resursa. Iako su ti prirodni resursi zaštićeni u određenoj mjeri i podliježu posebnim pravilima i regulativama, sistem upravljanja nije dovoljno razvijen i njihova promocija i upotreba za podsticanje ekonomskog razvoja, posebno turizma, još uvek je na vrlo niskom nivou.

Specifično prirodno stanište je turizam privlačenje od najveće važnosti i vrijednosti i biće dostupno turistima bez ugrožavanja ekosistema.

Projekat podstiče razvoj turizma zaštićenih područje na inovativan način, odgovarajući na sve nove potrebe ere digitalizacije, ali poštujući zaštitu životne sredine. 

NP “Sutjeska” će posjetiocima pružiti novo iskustvo da istraže i osjete to područje putem ICT rješenja Centra za virtuelnu stvarnost (VRC), koja će biti višedimenzionalna.

VRC u NPS, kao jedna od prvih u zemljama Zapadnog Balkana, koristiće se za turističke i promotivne svrhe, ali i u obrazovne svrhe, što će direktno uticati na podizanje svijesti o važnosti zaštite prirodnih stanište ovog područja.

Prašuma Perućica

Korištenje ICT alata i uspostavljanje VRC-a će takođe imati obrazovne koristi za različite ciljne grupe i obrazovni programi će se razvijati u svrhu pružanja znanja o flori i fauni i procesima unutar nje (divljine, ekosistema i životinjski svijet)

Stvaranje novih turističkih proizvoda biće jedna od najvažnijih aktivnosti u okviru.

S ciljem jačanja ekonomije BiH, EU4Business projekat Evropske unije podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija u iznosu od 15 miliona eura bespovratnih sredstava i Savezna Republika Njemačka u iznosu od 1,1 milion eura. Projekat zajednički provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

VIRTUELNA PERUĆICA

EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije – Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.

Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.