sr
sr

Naziv ture: Bicklistička tura kroz Nacionalni park Sutjeska

Naziv ture: Bicklistička tura kroz Nacionalni park Sutjeska

Naziv ture: Bicklistička tura kroz Nacionalni park Sutjeska

Naziv ture: Bicklistička tura kroz Nacionalni park Sutjeska / otvori Word

Naziv ture: Bicklistička tura kroz Nacionalni park Sutjeska

I dan

16:00 – Dolazak na Tjentište, smještaj u jednom od smještajnih kapaciteta JU NP Sutjeska (Hotel „Mladost“; Vile „Maglić“ ili „Volujak“; Paviljoni A i C) ili boravak u omladinskom kampu

16:30 – Obilazak memorijalnog kompleksa na Tjentištu – Dolina Heroja uz stučno vođenje turističkog vodiča

18:30 – posjeta „Centru za virtuelnu stvarnost“ i kratko predavanje sa stručni uputama predstavnika vodičke službe NP Sutjeska za sutrašnji „Tour de Sutjeska“. Prikazivanje video materijala – kadrova i fotografija sa destinacija i predjela kojima će predstavnici grupe u naredna dva dana na svojim dvotočkašima da se provezu

20:00 – večera

II dan

07:00 – doručak

08:00 – polazak na biciklističku turu

Opis ture: tura polazi od Doline heroja u pravcu mjesta gdje se nalazi grob Save Kovačevića i dalje vodi prema jezeru Donje Bare, te spomeniku II Dalmatinskoj brigadi i vidikovcu Borić koji se nalaze u neposrednoj blizini jezera. Od vidikovca Borić, tura dalje vodi prema jezeru Gornje Bare i nazad prema Tjentištu. Ukupna dužina ture je oko 40 kilometara. U okviru ture planirani su kratki odmori na navedenim tačkama, koje su i jedne od atrakcija NP Sutjeska, te ručak – lunch paketi.

19:00 – dolazak na Tjentište

20:00 – večera

III dan

07:00 – doručak

08:00 – polazak na biciklističku turu

Opis ture: tura polazi od Doline heroja u pravcu Prijevora, i u okviru iste planirano je usputno stajanje na vidikovcima Beškita i Dragoš sedlo, te posjeta spomen obilježju-grob Nurije Pozderca. Tura dalje nastavlja prema Prijevoru, a zatim do Trnovačkog jezera koje se nalazi na teritoriji Crne Gore. Ukupna udaljenost ove biciklističke rute je oko 52 kilometra.

19:00 – dolazak na Tjentište

20:00 – večera

Ove rute su idealne za vožnju tokom ljeta, kasnog proljeća i jeseni.