sr
sr

Program: Jednodnevna tura – Posjeta Centru za virtuelnu stvarnost Perućica

Tura namjenjena grupi različitog uzrasta i u skladu sa interesovanjima programski i sadržajno može da se prilagođava

Program: Jednodnevna tura – Posjeta Centru za virtuelnu stvarnost Perućica

Tura namjenjena grupi različitog uzrasta i u skladu sa interesovanjima programski i sadržajno može da se prilagođava / otvori Word

Program: Jednodnevna tura – Posjeta Centru za virtuelnu stvarnost Perućica

Tura namjenjena grupi različitog uzrasta i u skladu sa interesovanjima programski i sadržajno može da se prilagođava

Jednodnevna tura

I – Dolazak na Tjentište i posjeta  Centru za virtuelnu stvarnost Perućica. Upoznavanje sa radom Centra, obilazak, prikazivanje live snimka iz Perućice putem video kamera.

  • U skladu sa interesovanjiima grupe moguće je u Centru organizovati i edukativne radionoce i predavanja stručnih lica iz posebnih oblasti za koje je grupa usko vezana: ekologija; biljni i životinjski svijet nacionalnog parka; prezentacija o turističkoj ponudi i turističkim turama u NP Sutjeska; istorija NP Sutjeska…

II – obilazak zone Dolina Heroja, spomenik Bitke na Sutjesci, Muzej, spomen kosturnica ili prema želji grupe organizovani odlazak na Prijevor, uz usputni obilazak vidikovca Dragoš sedlo /opciono

III – ručak (mogućnost organizacije ručka u ugostiteljskim objektima – restoran Hotela „Mladost“ ili resotoran Komlen ili na otvorenom – izletište „Suha“; ručak na Prijevoru) / opciono