sr
sr

Program: Naučno-istraživački rad u NP Sutjeska

Program je namjenjen pojedincima ili manjim grupama koji će boraviti u NP Sutjeska u svrhu istraživanja i izrade naučno-istraživačkih radova i projekata, koji će osim njima, koristiti i samom NP Sutjeska u daljem radu i realizaciji programskih aktivnosti

Program: Naučno-istraživački rad u NP Sutjeska

Program je namjenjen pojedincima ili manjim grupama koji će boraviti u NP Sutjeska u svrhu istraživanja i izrade naučno-istraživačkih radova i projekata, koji će osim njima, koristiti i samom NP Sutjeska u daljem radu i realizaciji programskih aktivnosti / otvori Word

Program: Naučno-istraživački rad u NP Sutjeska

Program je namjenjen pojedincima ili manjim grupama koji će boraviti u NP Sutjeska u svrhu istraživanja i izrade naučno-istraživačkih radova i projekata, koji će osim njima, koristiti i samom NP Sutjeska u daljem radu i realizaciji programskih aktivnosti

U okvriru ovog programa, u skladu sa dogovorom između pojedinaca ili manjih grupa, JU NP Sutjeska sufinansiraće njihov boravak u nacionalnom parku, tokom istraživanja i terenskog rada, a zauzvrat realizacija izrade radova, projekata koji su povod njihovog boravka biće od koristi i samom nacionalnom parku.

Ovaj program može da se realizuje i kao jedan od osnovnih elemenata Memoranduma o saradnji između JU NP Sutjeska i Univeziteta u Republici Srpskoj/BiH i regionu.  

I – smještaj i ishrana u objektima Nacionalnog parka Sutjeska (Hotel “Mladost, Paviljoni A, C, D, omladinski kamp na Tjentištu)

II – prostorije na korištenje za realizaciju naučno-istraživačkog rada, izradu projekata (Centar za virtuelnu stvarnost Perućica, Centar za naučno istraživanje i ekologiju, sala Muzeja Bitke na Sutjesci)

III – usluge stručnog osoblja zaposlenog u Centru za virtuelnu stvarnost Perućica i NP Sutjeska – zajednička saradnja i rad na izradi što kvalitetnijih dokumenata/projekata i od strane stručnog osoblja zaposlenog u Centru za virtuelnu stvarnost Perućica i Centru za naučno istraživanje i ekologiju, usluge stručne vodičke službe, usluge organizacije prevoza unutar NP Sutjeska