sr
sr

Program: Organizacija konferencija, seminara, okruglih stolova

Program je namjenjen institucijama, kompanijama, udruženjima, organizacijama, koje u okviru svoga rada organizuju konferencije, seminare, okrugle stolove. U zavisnosti od veličine grupe, starosne dobi i intersovanja programske aktivnosti i sama ponuda mogu da se prilagođavaju

Program: Organizacija konferencija, seminara, okruglih stolova

Program: Organizacija konferencija, seminara, okruglih stolova / otvori Word

Program: Organizacija konferencija, seminara, okruglih stolova

Program je namjenjen institucijama, kompanijama, udruženjima, organizacijama, koje u okviru svoga rada organizuju konferencije, seminare, okrugle stolove. U zavisnosti od veličine grupe, starosne dobi i intersovanja programske aktivnosti i sama ponuda mogu da se prilagođavaju 

I – smještaj i ishrana u objektima Nacionalnog parka Sutjeska (Hotel “Mladost, Paviljoni A, C, D; Vile „Maglić“ ili „Volujak“)

II – sale za organizaciju konferencija, seminara, okruglih stolova (sala restorana hotela “Mladost”, Centar za virtuelnu stvarnost Perućica, Centar za naučno istraživanje i ekologiju, sala Muzeja Bitke na Sutjesci)

III – usluge stručnog osoblja zaposlenog u Centru za virtuelnu stvarnost Perućica i NP Sutjeska – u svojstvu predavača ukoliko su teme konferencija, seminara, okruglih stolova usko vezane za oblast nacionlanih parkova, ekologije, zaštite prirode i sl. Usluge stručne vodičke službe, usluge organizacije prevoza unutar NP Sutjeska

IVtehnička podrška u organizaciji programa konferencija, seminara, okuglih stolova – ustupanje kompletne tehničke opreme neophodne za rad, usluge stručnog lica koje rukovodi sa opremom

V – organizacija turističkih programa u skladu sa dužinom boravka, željama i interesovanjima grupe:

 • Obilazak Doline herora i spomen kompleksa “Bitke na Sutjesci”
 • Obilazak jezera Donje bare, Gornje Bare, Orlovačko jezero
 • Posjeta vidikovcima u NP Sutjeska (Dragoš sedlo, Beškita, Borić, Prijevor)
 • Organizacija ishrane na otvorenom (Suha, Prijevor)
 • Planinarska šetnja do Trnovačkog jezera
 • Uspon na Maglić
 • Organizacija raftinga
 • Vožnja quadovima, jahanje na Zelengori, biciklističke ture
 • Turistička tura, obilazak Foče
 • Posjeta pješčanim piramidama – Miljevina
 • Posjeta prašumi Perućici – šetnja do vodopada Skakavac…