sr
sr

Program: Terenska nastava i studijski programi

Program je namjenjen studentima različkitih studijskih grupa sa Univerziteta u zemlji i regiji

Program: Terenska nastava i studijski programi

Program je namjenjen studentima različkitih studijskih grupa sa Univerziteta u zemlji i regiji / otvori Word

Program: Terenska nastava i studijski programi

Program je namjenjen studentima različkitih studijskih grupa sa Univerziteta u zemlji i regiji

I – smještaj i ishrana u objektima Nacionalnog parka Sutjeska (Hotel “Mladost, Paviljoni A, C, D, omladinski kamp na Tjentištu)

II – prostori za edukacije i nastavu (sala restorana hotela “Mladost”, Centar za virtuelnu stvarnost Perućica, Centar za naučno istraživanje i ekologiju, sala Muzeja Bitke na Sutjesci)

III – usluge stručnog osoblja zaposlenog u Centru za virtuelnu stvarnost Perućica i NP Sutjeska – kreiranje i realizacija edukativnih programa u skladu sa nastavnim procesom određene studijske grupe; mogućnosti angažovanja predavača; korištenje usluga Centra za virtuelnu stvarnost Perućica i Centra za naučno istraživanje i ekologiju u nastavnom procesu koji se odnosi na istraživački rad, praćenje promjena i kretanja u biljnom i životinjskom svijetu NP Sutjeska, putem live videa iz Perućice, usluge stručne vodičke službe, usluge organizacije prevoza unutar NP Sutjeska

IVtehnička podrška u organizaciji terenske nastave i studijskih programa – ustupanje kompletne tehničke opreme neophodne za rad, usluge stručnog lica koje rukovodi sa opremom.

V – prostori za realizaciju nastavnih aktivnosti: sportskih (na sportskim terenima na Tjentištu); iznajmljivanje bicikla, quadova za terenske aktivnosti; mogućnosti organizacije terenske vježbe na loklacijama unutar NP Sutjeska za različite studijske programe (biologija, ekologija, šumarstvo, poljoprivreda, turizam…)

V – organizacija turističkih programa u skladu sa dužinom boravka, željama i interesovanjima grupe:

 • Obilazak Doline herora i spomen kompleksa “Bitke na Sutjesci”
 • Obilazak jezera Donje bare, Gornje Bare, Orlovačko jezero
 • Posjeta vidikovcima u NP Sutjeska (Dragoš sedlo, Beškita, Borić, Prijevor)
 • Organizacija ishrane na otvorenom (Suha, Prijevor)
 • Planinarska šetnja do Trnovačkog jezera
 • Uspon na Maglić
 • Organizacija raftinga
 • Vožnja quadovima, jahanje na Zelengori, biciklističke ture
 • Turistička tura, obilazak Foče
 • Posjeta pješčanim piramidama – Miljevina
 • Posjeta prašumi Perućici – šetnja do vodopada Skakavac…