sr
sr

Day

15 децембра, 2021
Autor Edukativnog plana: „Consulting desk“ Duško Dutina s.p.  Čelinac Maj 2021. godine Ova publikacija je urađena uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). Sadržaj ove publikacije je isključiva dgovornost JU NPS i nužno ne odražava stanovišta Evropske unije ili BMZ-a.
Read More