sr
sr

EDUKATIVNI PLAN za Centar za virtuelnu stvarnost u Perućici

EDUKATIVNI PLAN

EDUKATIVNI PLAN

za Centar za virtuelnu stvarnost u Perućici

 

 

 

 

 

 

 

Edukativni plan

za Centar za virtuelnu stvarnost Perućica

 

 

 

 

Naručilac:

 

Javna ustanova „Nacionalni park“ Sutjeska

Tjentište bb, Foča, Bosna i Hercegovina

 

 

 

Autor Edukativnog plana:

 

„Consulting desk“ Duško Dutina s.p.  Čelinac

Maj 2021. godine

 

 

 

 

Ova publikacija je urađena uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). Sadržaj ove publikacije je isključiva dgovornost JU NPS i nužno ne odražava stanovišta Evropske unije ili BMZ-a.