ensr
ensr

EU podrška

EU4Business projektu

S ciljem jačanja BH privrede, EU4Business projekat podržava razvoj preduzetničkih, izvozno orijentisanih sektora turizma, poljoprivrede kao i ruralnog razvoja. EU4Business je vrijedan 16,1 milion eura. Zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona evra) i Savezna Republika Nemačka (1,1 milion evra).

Projekat zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, od aprila 2018. do marta 2022. godine. Specifični cilj ovog projekta je valorizacija kulturnog i prirodnog naslijeđa BiH i unapređenje obima, kvaliteta i vidljivosti turizma u BiH kroz uspostavljanje prvog VR (Virtual Reality) edukativnog centra u ovom dijelu Evrope.

Ukupna vrijednost projekta je 547.993,00 KM. Projekat se realizuje od juna 2020. do kraja 2021. godine.

Partneri na projektu su: NP „Sutjeska“ (vodeći partner), Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i kompanija Matriks doo, a realizuje se u Nacionalnom parku „Sutjeska“ sa posebnom pažnjom na strogi rezervat prirode – prašumu Perućica koja se nalazi na probnoj listi UNESCO-a. Projekat takođe pomaže BH kompanijama da provedu procjene upravljačkih kapaciteta za inovacije, kao i da nauče kako koristiti raspoloživa sredstva EU za podršku malim i srednjim preduzećima (SME Instrument).

Projekat „Virtuelna stvarnost u Perućici“ podstakao je turistički razvoj zaštićenog područja na inovativan način, odgovarajući na sve nove potrebe digitalnog doba, ali poštujući zaštitu životne sredine. Rezultatima ovog projekta NP Sutjeska će posetiocima pružiti novo iskustvo da istražuju i dožive oblast kroz ICT rešenje Centra za virtuelnu stvarnost (VRC), koje je višedimenzionalno.

VRC u NPS-u, kao jedan od prvih u zemljama Zapadnog Balkana, od 21.12.2021. koristiće se u turističke i promotivne, ali i edukativne svrhe, čime će se direktno podizati svijest o značaju zaštite prirodnog staništa ovog područja.

Realizacijom projekta Virtuelna stvarnost unutar Perućice, projektni partneri namjeravaju omogućiti MMSP-ma iz turističkog sektora u Bosni i Hercegovini da svoju turističku ponudu promovišu putem web stranice NPS-a i obogate svoju ponudu. Razvijeno je 15 novih turističkih aranžmana, kao i 5 edukativnih programa i 3 VR programa koje MMSP mogu koristiti za pripremu vlastite ponude. Potpisano je više od 10 Memoranduma o razumijevanju sa turističkim agencijama iz BiH koji će ponudu NP Sutjeska i novorazvijene aranžmane i programe ugraditi u svoju promociju i prodaju. Naši partneri sa kojima su potpisani MoR i ugovori biće predstavljeni na web stranici VRC-a, kao i ostali MMSP iz BiH, posebno iz tri okolne opštine Foča, Kalinovik i Gacko, jer se njihova turistička ponuda oslanja na NP Sutjeska.

Projekat realizuju NP „Sutjeska“ (vodeći partner), Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (partner 1) i kompanija Matriks doo, Pale, (partner 2).

Trajanje: 24 mjeseca, (05.05.2020.-31.12.2021.)

Ukupna vrijednost projekta (EUR): 280.184,37 EUR/ 547.993,00 KM

Odobrena sredstva (EUR): 224.147,50EUR = finansijski doprinos EU i Vlade Njemačke.

Implementiraju: