sr
sr

Category

Povrsina

Prašuma Perućica, takođe nazvana "pluća Evrope", prostire se na površini od 1434 ha. Živi svijet Perućice izrazito je raznovrsan i bogat. U okviru ovog strogog prirodnog rezervata, osim šumskih sastojina bukve, jele i smrče, zaštićene su i sastojine subalpske bukve, čiste ili s planinskim javorom, subalpske smrče, šume crnog bora te klekovina krivulja. O bogatstvu...
Read More