sr
sr

Category

Programi

Autor Edukativnog plana: „Consulting desk“ Duško Dutina s.p.  Čelinac Maj 2021. godine Ova publikacija je urađena uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). Sadržaj ove publikacije je isključiva dgovornost JU NPS i nužno ne odražava stanovišta Evropske unije ili BMZ-a.
Read More
Naziv ture: Trnovačko jezero – smaragd u obliku srca (dvodnevni program)
Read More
Naziv ture: Kroz srce Perućice – jednodnevna tura
Read More
Naziv ture: Kroz Perućicu i Zelengoru
Read More
Naziv ture: EKSPEDICIJA NA MAGLIĆ (dvodnevna tura)
Read More
Naziv ture: Bicklistička tura kroz Nacionalni park Sutjeska
Read More
Tura namjenjena grupama različitog interesovanja: studenti istorije, udruženja koja njeguju sjećanja na II Svjetski rat; srenjoškolci, klubovi istoričara…
Read More
Program je namjenjen studentima različkitih studijskih grupa sa Univerziteta u zemlji i regiji
Read More
Tura namjenjena djeci osnovnoškolskog uzrasta
Read More
Tura namjenjena djeci predškolskog uzrasta
Read More
1 2