ensr
ensr

Naučni radovi

Bilten Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Originalni naučni radovi / otvori PDF

Gyas Titanus

Simpozijum entomologa Srbije 2013 / Otvori PDF

Čovjek i krs-herpetofauna

DOPRINOS / ZNANJU HERPETOFAUNE KRŠKOG TERENA I VISOKE PLANINE / U BOSNI I HERCEGOVINI

ENTOMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE / Knjiga sažetaka

SIMPOZIJUM ENTOMOLOGI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Knjiga sažetaka / Otvori PDF

Acta entomologica Serbica-ODONATA

PREGLED FAUNISTIČKIH PODATAKA O ODONATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI / Otvori PDF